U Zvorniku, u malome gradu

U Zvorniku, u malome gradu,Tu ti sjedi Turhanbegoviću,A do njega paša Fidahiću. Na Diviću sarhos Ali-paša,A na Drini Adil buljubaša,Pokraj Drine zvornićka fukara. Ljuto cvili zvornićka fukara:“Aman,…

Read more

Sevdi Bego, moje sevdisanje

Sevdi Bego, moje sevdisanje,Ubilo te moje uzdisanje!Vidiš onu pticu delkušicu,Turski sjedi, a turski besjedi.Ona samu sebe razgovara,Sve od derta i od muhaneta,Od sevdaha, od najgoreg jada.

Read more

Uzeh đugum i maštrafu

Uzeh đugum i maštrafu,pođoh na vodu. Kad na vodi, moja draga,lice umiva. Kad smo bili na sastanku,zagledasmo se! Kad smo bili nasred bašče,poljubismo se! Kad smo bili…

Read more

Znaš li, dragi, kad se zagledasmo

Znaš li, dragi, kad se zagledasmo,jedno drugom vjeru zadavasmo. Tvrđa bješe vjera od kamena,danas nam je mekša od pamuka,jer si, dragi, vjerom prevrnuo,bolesnog te prevrtala majka! Svud…

Read more

lz Bosne se tužna pjesma čuje

Iz Bosne se tužna pjesma čuje,to djevojka u srcu tuguje,za lijepo momče Sulejmana,jer ga voli tri godine dana! Na Ilidži pokraj vrela Bosne,šaputahu riječi radosne,da će jedno…

Read more

Ni Bajrami više nisu

Ni Bajrami više nisukao što su nekad bili.Ašikluci gdje ste sadakao nekad u mahali?Pusti sevdah, gdje da padne,na mahale porušene?Nema više stare česme,ni oraha kraj čardaka,nema više…

Read more

Otkako sam sevdah svez’o

Otkako sam sevdah svez’o,nikad nisam rahat bio.Dertli sam ti i suviše,od sevdaha sve bih htio.Lutao sam svud po sv’jetu,baš k’o pčela po cvijetu.Vidio sam svega dosta,al’ mi…

Read more

Pod Skočićem trava potrvena

Pod Skočićem trava potrvena,potrle je zvorničke spahije,igrajući, konje talumeći.A najviše Derviš-begov đogo!Da mu beže uzde ne priteže,skočio bi gradu na bedeme.Sa bedema dragoj pod pendžere,sa pendžera dragoj…

Read more

Preletjela šarka ptica

Preletjela šarka ptica,perja šarena,pa je pala na dvoroveHamzi-begove.Govori joj vjerna ljubaHamzi-begova:”Oj, Boga ti, šarka ptico,perja šarena,selam ćeš mi Hamzi-begušto je kod cara!Dvore sam mu sagradila,pa se bijele,atove…

Read more

Razboli se Šećer Salihaga

Razboli se Šećer Salihaga,na musali Bajram klanjajući,nosilam’ ga kući donesoše.Kod kuće mu dvije vjerne ljube,mlađa plače, starija se smije.Mlađa ljuba agi prigovara:Možeš li mi preboljeti ago?Mogu ljubo…

Read more

Sadih almu nasred Atmejdan

Sadih almu nasred Atmejdana,gledah dragu tri godine dana.Kad je alma za trganje bila,moja draga za ljubljenje bila,duhnu vjetar, slomi almi granu,dođe jaran, odvede mi dragu.Pa me jaran…

Read more

Sarhoš Aljo drume zatvaraše

Sarhoš Aljo drume zatvaraše,na djevojke đumruk uzimaše.Svaka cura po žut dukat daje,sama Fata đerdan od dukata.Njoj mi veli sarhoš Alijaga:Stani malo, Atlagića Fato,neceš proći dok te ne…

Read more

Šta se Ćurčić pomamio

Šta se Ćurčić pomamio,Bilu bradu obričioDok j’ Almasu primamio!Dade Ćurčić grbe peći,A Almasi suze teći.Ili tekle, il’ ne tekle,Sa mnom ti je noćas leći!A Almasa luda bila,A…

Read more

Telal viče od jutra do mraka

Telal viče od jutra do mrakakoj’ u koga noćas na konaku,nek’ ne ide rano sa konaka,utekla je pašina robinja,i odnijela dva tovara blaga,i ukrala sahat iz njedara,i…

Read more

Vezem jagluk sitnim biserdžikom

Vezem jagluk sitnim biserdžikom.Da ja znadem da ga dragom vezem,vezla bih ga svilom almasijom,a punila dubrovačkim zlatom!Da ja znadem da nedragom vezem,vezla bih ga svilom kahvajijom,a punila…

Read more