Zmaj od Bosne

Sa Gradačca, b’jele kule Zmaja od Bosne,sokolovi zakliktali kajde žalosne. Umrla je vjerna ljuba Husein-begovajer izgubi gospodara srca svojega. Osedl’o je vranca svoga Husein-kapetan,odjezdio Romaniji pod’jelit’ mejdan….

Read more

Pošetale softe medreslije

Pošetale softe medreslijei pred njima softa Sulejmane.Svaki nosi po ćitab u ruci,softa Suljo četiri ćitaba. Iz ćitaba tri grijeha kažu.Jedno grijeh, reci štono nije,drugi grijeh, kuditi djevojku,treći…

Read more

Poručuje Pridor kapetane

Banja Luko i ravnine tvoje,ja izgubih crne oči mojegledajući niz ravnine tvoje,gdje se šeću bezi banjalučki:pred njima je Pridor-kapetane! On izgubi srmom vezen jagluk,u jagluku hiljadu dukata.Našla…

Read more

Poranila na vodicu Zlata

Poranila na vodicu Zlata,za njom Ibro ata igrajući. ”Jesi li mi poranila, Zlato!””Jesam Ibro, kad mi bilo drago!” ”Nemoj tako, kajat ćeš se Zlato!””Neću bogme, ni žaliti,…

Read more

Nema ljepše cure od malene Đule!

Nema ljepše cure od malene Đule!Ja zapalim lulu, pa poljubim Đulu,oj, Bože moj! Curo moja mala što si mi lagala?Prevari me ludog, pa ode za drugog,oj, Bože…

Read more

Lov lovio Muharem-beg

Lov lovio Muharem-begOko luga zelenoga.Pusti hrte u planine,A sokole u oblake. Hrti srnu uhvatiše,A sokoli b’jelu vilu.Molila je bj’ela vila:“Pusti mene, Muhareme. Dat ću tebi divit-travu,da ti…

Read more

Ašikov’o Turundžiću Bego

Ašikov’o Turundžiću Bego,Ašikov’o tri godine dana.Kad četvrta godina nastala,Uda mu se draga za drugoga,Za najbližeg, za komšiju svoga,Za najmlađeg Fatibegovića. Ode Bego Mati kujundziji:“Kuj mi, Mato, lahke…

Read more

Zaprosio Alija

Zaprosio Alijau matere Sevliju,ne da majka Sevliju,već mu daje Hajriju. Neće Hajra da radi,već se s majkom inadi.Kad to čuo Alija,on poteže handžara,pa udari Hajrijuposred prsa, kraj…

Read more

Zapio se mlad Mustaj-beg Dukatarević

Zapio se mlad Mustaj-beg Dukatarević,pa on propi sto dukata sve zajedan dan,i svog ata zlatna rahta i po Budima. Njega kara Salih-paša, Bosne gospodar:”Šta je tebi, mlad…

Read more

Sarhoš Aljo drume zatvaraše

Sarhoš Aljo drume zatvaraše,na djevojke đumruk uzimaše.Svaka cura po žut dukat daje,sama Fata đerdan od dukata. Njoj mi veli sarhoš Alijaga:Stani malo, Atlagića Fato,neceš proći dok te…

Read more

Kolika je ta na moru galija

Kolika je ta na moru galija,još je veća u mog babe avlija.Na avliji od sedefa skemlija,na njoj sjedi moje drago ljubljeno.Ja je ljubim s desne strane obraza,ona…

Read more

U Zvorniku, u malome gradu

U Zvorniku, u malome gradu,Tu ti sjedi Turhanbegoviću,A do njega paša Fidahiću. Na Diviću sarhos Ali-paša,A na Drini Adil buljubaša,Pokraj Drine zvornićka fukara. Ljuto cvili zvornićka fukara:“Aman,…

Read more

Sevdi Bego, moje sevdisanje

Sevdi Bego, moje sevdisanje,Ubilo te moje uzdisanje!Vidiš onu pticu delkušicu,Turski sjedi, a turski besjedi.Ona samu sebe razgovara,Sve od derta i od muhaneta,Od sevdaha, od najgoreg jada.

Read more

Uzeh đugum i maštrafu

Uzeh đugum i maštrafu,pođoh na vodu. Kad na vodi, moja draga,lice umiva. Kad smo bili na sastanku,zagledasmo se! Kad smo bili nasred bašče,poljubismo se! Kad smo bili…

Read more

Znaš li, dragi, kad se zagledasmo

Znaš li, dragi, kad se zagledasmo,jedno drugom vjeru zadavasmo. Tvrđa bješe vjera od kamena,danas nam je mekša od pamuka,jer si, dragi, vjerom prevrnuo,bolesnog te prevrtala majka! Svud…

Read more