Crven katmer niz bezistan sađe

Crven katmer niz bezistan sađe
iza glave Saburove Fate.
Kupuje ga Zigić Alijaga,
nadmeće se Mašiću Suljaga.
Zigić daje hiljadu dukata,
Mašić daje paru carevicu.
Govorila Saburova Fata:
U mog babe dosta blaga ima,
ali nema pare carevice.
Carevica na srcu ranica!
Kupuj, ago, srmali kanicu
da zavijem na srcu ranicu!

Related Posts

Komentariši