Dvije kule na Zagorju bile

Dvije kule na Zagorju bile,
u njima se do dva brata dile:
Hasan-aga s bratom Muhamedom.
Za sve su se l'jepo podijelili,
za jedan se dio zavadili,
a za jedan čitluk na Zagorju,
i za b'jelu na Zagorju kulu.
Hasan-aga ljubi progovara:
“Otruj, ljubo, brata Muhameda,
a ja odoh u lov u planinu!”
Tad se misli Hasanaginica:
“Što ću sada od života svoga,
kako ću ga mlada otrovati?”
Ona ode  u šikli-odaju,
pa otvori sahtijan-sepeta,
pa izvadi od zlata maštrafu,
i suviše srmali-mahramu,
pa razmuti od meda šerbeta,
ona daje djever Muhamedu:
“Šerbet popij, a maštrafu raskuj,
pa ti sakuj ćemer na djevojku!”
Njoj Muhammed tiho progovara:
“O Boga ti, moja nevjestice,
oklen tebi od zlata maštrafa,
ili si je u dvoru zatekla,
ili si je od babe don'jela?”
“Nijesam je u dvoru zatekla,
već je jesam od babe don'jela,
da ja pojim u dvoru djevera!”
“Hej aferim, moja nevjestice,
na poklon ti čitluk na Zagorju,
na njem’ kula od sedam bojeva!”
Hasan-aga lovi u planini,
On lovio ljetni dan dopodne.
Dva gavrana orla poćerala,
stao aga, pa ih pogledao,
ispod age konjic progovara:
“A šta gledaš, njima ne vidio,
da u orla drugi bratac ima,
gavrani ga ne bi osvojili!”
Na to se je agi ražalilo,
pa je đogu dvoru okrenuo.
Kad se b'jelu primaknuo dvoru,
pred nj trči vijerna mu ljuba.
Njojzi aga ljutit progovara:
“Odstup’ dalje, vjerna ljubo moja,
plah je đogo, da te ne očepi,
srdit aga, da te ne okara,
jesi li mi brata otrovala?”
“Bogme n'jesam, aga Hasan-aga,
eno ti ga zdrava i vesela!”
Ja da vidiš age Hasan-age:
on poleće uz bijele dvore,
u odaji brata nahodio,
i s njime se l'jepo halalio.

Related Posts

Komentariši