Kolo igra u Kazanferiji

Kolo igra u Kazanferiji,
kolovođa Hata Maglajlića.
Do podne je kolo preigrala,
a od podne jade zadavala.
Izgubila sitnu hamajliju,
naš’o ju je Kujundžiću Smajo,
pa je daje pobri Ahmed-agi;
”Na, ti vidi šta u njojzi piše,
čim je Hata Maglaj primamila.
Oženjeno i neoženjeno:
oženjeno žene ostavilo,
neženjeno pamet izgubilo!”

Related Posts

Komentariši