Zaplakala šećer-Đula

Zaplakala šećer-Đula,Osman-paše, vjerna ljuba:”Moj Osmane, gdje si bio,gdje si vojsku izgubio?””Evo mene, Đulo mlada,pokraj Plevna, starog grada,što mi care vojske dade,sve mi, Đulo, za din pade.Ja sam,…

Read more

Majka Fatu za večerom kara

Majka Fatu za večerom kara,za večerom, za šećer baklavom:Šćeri Fato, meni te ne bilo,Što će ono momci po bostanu?Nisu ono momci po bostanu,već su ono vuci po…

Read more

Kolo igra u Kazanferiji

Kolo igra u Kazanferiji,kolovođa Hata Maglajlića.Do podne je kolo preigrala,a od podne jade zadavala.Izgubila sitnu hamajliju,naš’o ju je Kujundžiću Smajo,pa je daje pobri Ahmed-agi;”Na, ti vidi šta…

Read more

Kad se ženi taze Jusuf-aga

Kad se ženi taze Jusuf-agaIz Gradiškog Morića Begzadom,U koji je danak isprosio,U taj danak carski ferman dojdeDa se kupe vojnici na vojskuI pred njima taze Jusuf-aga,Pa on…

Read more

Ja sam mlada u Boga iskala

Ja sam mlada u Boga iskala:Daj mi, Bože, đerđef od merdžana,daj mi, Bože, iglu od biljura,daj mi, Bože, svilu iz Misirada navezem jorgan od behara,da pokrijem sebe…

Read more

Hasan-aga Rišljanine

Hasan-aga Rišljanineskroj’ mi dibu, mila mi je!I dimije džamfezlije,i koporan zima mi je!I ječermu ćerka mi je,pivac – pafte pozvekuše,i halhale namiguše,i papuče poškripuše!Kad ti pojdem kolo…

Read more

Bogom, brate, Mujo Sarajlija

Bogom, brate, Mujo Sarajlija,prevedi me preko Romanijebez ljubljenja i bez zagrljajai bez onog muškog pomišljaja.To je Mujo za boga primio.Kad su bili nasred Romanije,molbu čini kićena djevojka:Stani,…

Read more

Ašikuje Adem-aga

Ašikuje Adem-aga,b’jela dana ne ostavlja,tamne noći nepreskoči!Pitala ga stara majka:”Jel’ ti čemu ta djevojka?””Jes’ mi čemu, stara majko,jes’ mi čemu i po čemu.Iz oka joj sunce grije,u…

Read more

Ašikov’o Turundžiću Bego

Ašikov’o Turundžiću Bego,Ašikov’o tri godine dana.Kad četvrta godina nastala,Uda mu se draga za drugoga,Za najbližeg, za komšiju svoga,Za najmlađeg Fatibegovića.Ode Bego Mati kujundziji:“Kuj mi, Mato, lahke merdevineOd…

Read more

Žuta lala, dušo

Žuta lala, dušo, žuta lala, srce,žuta lala, moj dragane,Kajtazova Najla.Bil đul-behar, dušo, bil đul-behar, srce,bil đul-behar, moj dragane,Kajtazova Zejna,a karanfil, dušo, a karanfil, srce,a karanfil, moj dragane,Ugljenova…

Read more

Tri katmera u tri grada rasla

Tri katmera u tri grada rasla:u jednom je karanfil Alaga,u drugom je soko Mustafaga,a u trećem lijepa djevojka.Zaprosi je karanfil Alaga,priprosi je soko Mustafaga.Pa se otud ljuto…

Read more

Konja kuje Soko Mustafaga

Konja kuje Soko Mustafaga,konja kuje, konj se uskakuje.Do njeg stoji jauklija Fata:Zlato moje, kuda mi se spremaš?Moja draga, u carevu vojsku!Zlato moje, ja te čekat neću!Draga moja,…

Read more

Knjigu piše Hasanaginica

Knjigu piše Hasanaginica,knjigu piše iz Turske krajine,mila kćerka Hamze kapetanaiz Klijenka grada bijeloga,te je šalje svojoj miloj majci:U z’o čas me udomila majko,u Udbinu, u Tursku krajinu,za…

Read more

Ja usadih višnju na jaliji

Ja usadih višnju na jaliji,a iskopah bunar na avlijii zagledah u mahali dragu,pa ja odoh ka Stamboliu gradu.Još ne prođe ni godina dana,ali meni kara-haber dođe,kara-haber, a…

Read more

Djevojka je crne oči klela

Djevojka je crne oči klela.Crne oči, da ne bi gledale!Sve gledaste, jutros ne gledasteKad moj dragi ispred dvora projde,Na moje se dvore obziraše.Kad je bio niz to…

Read more