Pjevaj Fato jos ove godine

Pjevaj Fato jos ove godine,
Pomanje ćeš kada za me poođeš,
Spominjat ćeš svoje djevovanje,
Djevovanje, svoje carovanje:
“Car ti bijah, dok u majke bijah,
Sve djevojke carom su me zvale,
Mladi momci carem i vezirom!
Ne bojah se cara ni vezira,
Sad se bojim najmanjeg fakira;
Dok u majke i car i djevojka,
Kad od majke: ni car ni djevojka!”

Related Posts

Komentariši