Razboli se Šećer Salihaga

Razboli se Šećer Salihaga,
na musali Bajram klanjajući,
nosilam’ ga kući donesoše.
Kod kuće mu dvije vjerne ljube,
mlađa plače, starija se smije.
Mlađa ljuba agi prigovara:
Možeš li mi preboljeti ago?
Mogu ljubo u te gledajući.
Ako bog da, pa da ti zdrav ustanem,
Stariju ću dvoru otpremiti,
Tebi krojit’ dibu i kadifu.

Related Posts

Komentariši