Tri katmera u tri grada rasla

Tri katmera u tri grada rasla:
u jednom je karanfil Alaga,
u drugom je soko Mustafaga,
a u trećem lijepa djevojka.
Zaprosi je karanfil Alaga,
priprosi je soko Mustafaga.
Pa se otud ljuto zavadiše
i odoše muli na mešćemu.
Pa govore dva siva sokola:
Sudi nama, mula sa mešćeme!
Sudi nama da se ne svađamo,
jera more koji poginuti!
Sudio im mula sa mešćeme.
Dovedoše lijepu djevojku,
pa je pita mula sa mešćeme:
Kog ćeš sada momka odabrati?
Govori im lijepa djevojka:
A bora mi, mula sa mešćeme,
oba mlada, oba su mi draga,
a najvolim mulu sa mešćeme!
To izreče, pa na dvor uteče
i vjenčaše lijepu djevojku,
vjenčaše je – muli sa mešćeme!

Related Posts

Komentariši