Uzeh đugum i maštrafu

Uzeh đugum i maštrafu,
pođoh na vodu.

Kad na vodi, moja draga,
lice umiva.

Kad smo bili na sastanku,
zagledasmo se!

Kad smo bili nasred bašče,
poljubismo se!

Kad smo bili na vrh bašče,
darovasmo se!

Related Posts

Komentariši