Zapio se mlad Mustaj-beg Dukatarević

Zapio se mlad Mustaj-beg Dukatarević,
pa on propi sto dukata sve zajedan dan,
i svog ata zlatna rahta i po Budima.

Njega kara Salih-paša, Bosne gospodar:
”Šta je tebi, mlad Mustaj-beg Dukatarević,
pa ti propi sto dukata sve zajedan dan,
i svog ata zlatna rahta i po Budima?”

”Ne karaj me, Salih-paša, Bosne gospodar,
da ti ljubiš ono zlato, koje ljubim ja,
propio bi sto dukata sve zajedan dan,
i svog ata zlatna rahta i sav Budim grad!
Ako njeno, drag vezire, lice ne vidim,
šta će meni ravan Srijem, Pešta i Budim!”

Related Posts

Komentariši